Najnowsze Wpisy

linkologia.pl spis.pl

Trochę wskazówek dla selekcji doradcy do wyceny przedsiębiorstwa. 

Prawidłowa wycena firmy  jest trudniejsza, jak myślisz.

Wycena firmy wymaga umiejętności mocnego biznesowego doświadczenia.

Sama metodologia wyceny przedsiębiorstw nie jest skomplikowana do zrozumienia, wymaga podstawowej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw, jest logiczna i czytelna. Techniczna strona wyceny przedsiębiorstw rzadko stwarza problemy dla ekspertów od wyceny przedsiębiorstw. W czym a takim razie trudność? Na stronach doradców wyceniających firmy jak mantra są informacje o bogatej palcie metodologii metodami dochodowymi, majątkowymi, szwajcarskimi, berlińskimi itp.

wycena firmy, wycena biznesu, wycena przedsiębiorstwa

Brzmi profesjonalnie, tylko?

 

Dane finansowe i prognozy podstawą szacowania wartości przedsiębiorstw. Podstawą wyceny przedsiębiorstw będą zawsze historyczne i planowane przepływy pieniężne. To jest bardzo prosta zasada. Niestety, bardzo rzadko sprawozdania finansowe w swej podstawowej formie mogą stanowić podstawę wyceny firmy, w szczególności firm prywatnych. W większości sytuacji niezbędne będzie poddanie biznesowej analizie oryginalnych księgowych danych finansowych. Wynikiem tej biznesowej analizy jest zawsze szereg korekt, które w skrajnym przypadku całkowicie zmieniają obraz wycenianego przedsiębiorstwa. Tutaj już potrzebne jest biznesowe doświadczenie. Cała ta procedura nazywa się normalizacją sprawozdań finansowych lub standaryzacją danych finansowych. Gdzie dokonywane są korekty w wycenie przedsiębiorstwa? Tematowi temu poświęcamy odrębny artykuł dotyczący normalizacji sprawozdań finansowych.

Krótko mówiąc, poszukiwane są:

 • Sytuacje jednorazowe i niepowtarzalne, mające wpływ na wynik finansowy.
 • odstępstwa od realiów rynkowych po stronie przychodów i kosztów.

Obie kategorie wymagają odpowiedniego biznesowego doświadczenia.

 

Szczegóły – czyli prognozy, mnożniki i stopy dyskontowe w wycenie firmy.

Jeśli przejdziemy już przez tematykę standaryzacji sprawozdań finansowych na horyzoncie pojawia się temat następny. Temat ten to mnożniki, stopy dyskontowe, prognozowanie. Są to niezwykle istotne detale przez doradców  traktowane w dość arbitralny sposób. Duże wahania w wyniku wyceny mogą bowiem powstawać z nieznacznych różnic w stopie dyskontowej. Formuły dla wyceny nie są skomplikowane, o wiele trudniejszy jest dobór parametrów i danych wejściowych. Parametry takie jak stopa dyskontowa czy stopa kapitalizacji odzwierciedlają poziom biznesowego ryzyka. Musi być ono właściwie wyszacowane. Tylko doradca z odpowiednim biznesowym doświadczeniem potrafi to właściwie zrobić. analogicznym tematem jest zagadnienie planów finansowych – one również wymagają mocnego biznesowego doświadczenia.

Jak poszukiwać kompetentnego doradcę dla oszacowania wartości firmy? Musisz szukać doradcy, z doświadczeniem w zakresie sprzedaży firm.

Profesjonaliści bez wymaganego doświadczenia nie będą w stanie zrobić to poprawnie. Musisz szukać osoby, który ma doświadczenie w zakresie zarządzania firmami, w zakresie operacyjnym i strategii.

Zanim udzielisz zleceni ekspertowi zadawaj pytania:

 

 • Jak będzie wyceniana Twoja firma?
 • Jak dużo metod będzie stosowane dla wyceny Twojego przedsiębiorstwa?
 • Dlaczego taka a nie inna metodologia ?
 • Jak będą wyglądać etapy, kto będzie w nich uczestniczył?
 • Wartość proponowanej usługi będziesz mógł ocenić dopiero jak uzyskasz odpowiedź na te pytania.  
franciszekchmielewski : : wycena, wyceny przedsiębiorstw

W jaki sposób sprzedam restauracje w 90 dni. 
02. grudnia 2014 12:02:00
linkologia.pl spis.pl

   Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wszystko przebiegało bez problemów?

Oferty sprzedam restaurację, bar na platformie globalbroker.

Okazuje się, iż załatwienie sprzedaży w przypadku lokali gastronomicznych to wcale nie taka łatwa sprawa.

Rozsądna wycena jak również zamieszczenie oferty na branżowym forum mogą świetnie wpłynąć na całą transakcję.   Oczywiście nie należy zapominać o przygotowaniu całej dokumentacji wystawionego na sprzedaż lokalu. Poniżej prezentujemy kilka sprawdzonych informacji dotyczących sprzedawania lokali tego gatunku.

Restauracje do sprzedania. Jakiego rodzaju restauracje sprzedają się szybko?

Jakiego typu restauracje sprzedaje się najszybciej? Opierając się o całe lata doświadczenia w nabywaniu a także wystawianiu na sprzedaż restauracji zdefiniowaliśmy niektóre główne kryteria, pozwalające nam określić czy sprzedawana restauracja ma potencjał by zostać sprzedana czy też nie.   Restauracja, nie posiadająca niżej opisanych parametrów, po prostu nie znajdzie nabywcy.  

POŁOŻENIE to niewątpliwie naprawdę istotna kwestia, gdy rozchodzi się o restauracje do sprzedaży.  

Proponujemy kategoryzację położenia na trzech poziomach –1-3.   Najlepszą lokalizacją byłaby lokalizacja w ruchliwym miejscu, niedaleko dobrych biznesów jak również populacji o wysokim lub średnim dochodzie.   Drugorzędną lokalizacją jest położenie w rejonach, które są ruchliwe, jednakże zamieszkane są przez osoby o poziomie dochodu od niskiego do średniego. Niektóre z restauracji do sprzedaży w drugiej kategorii leżą w niezwykle  ruchliwym miejscu i znajdąszybko dobrego nabywcę.   Kategorię trzecią tworzą restauracje na sprzedaż, których położenie nie odpowiada  założeniom lokalizacji pierwszo-oraz drugorzędnej. Sprzedaż restauracji spoza pierwszej i drugiej kategorii to zadanie, jakiego nie polecamy się podejmować. Jest niesamowicie ciężko sprzedać restaurację, która leży w złym miejscu, nieważna tutaj jest cena restauracji na sprzedaż.

Drugim kryterium jest CZYNSZ.   W przypadku lokali o najlepszej lokalizacji powinniśmy liczyć się z wysokim czynszem. Ale nadal, czynsz w restauracji na sprzedaż powinien mieścić się w granicach rozsądku czyli nie przekraczać 10% przychodów brutto ze sprzedaży dla danego konceptu lokalu.   Widzieliśmy oczywiście właścicieli restauracji płacących czynsz w wysokości 15% przychodów i mimo tego odnoszących sukces, ale uważamy, że to raczej wyjątek a nie reguła.   Czynsz sprzedawanej restauracji jest zbyt wysoki? Transakcja sprzedaży prawdopodobnie nie dojdzie do skutku!

Trzecim kryterium jest MOŻLIWOŚĆ KONWERSJI.   Czy restauracja na sprzedaż może być zmieniona w inny koncept, jaki nie będzie konkurował z innymi lokalami w danym rejonie? Sporządzając profil biznesowy restauracji do sprzedaży, nieodmiennie sugeruję potencjał zmiany na inny koncept potencjalnym kupującym.   Z wyjątkiem sytuacji wyjątkiem jest sytuacja, gdy obecny koncept funkcjonuje bez zarzutu w danej lokalizacji. W większości restauracji, które sprzedaliśmy, doszło do zmian konceptu.   Naturalnie są restauracje, które nie najlepiej sobie radzą a przy tym możliwości zmiany konceptu są w zasadzie znikome. Tego typu firmami się nie zajmujemy.

WYPOSAŻENIE także wypływa na przebieg transakcji sprzedaży restauracji. Konieczność kupienia nowych sprzętów do restauracji nie jest dużą komplikacją, ale jest równoznaczna ze stosowną korektą ceny. Restaurator nie może domagać się najwyższej ceny, jeżeli połowa wyposażenia restauracji jest całkiem zużyta.

CENA SPRZEDAŻY to ostatni już istotny parametr, który wpływa na transakcję. Z racji tego, że w przypadku bardzo wielu  biznesów, także restauracji na sprzedaż, ważne są coroczne obroty , cena sprzedaży nieodmiennie opiera się na procencie obrotów.   Przyjmuje się, żewłaściwa cena to 30-40% obrotów przedsiębiorstwa. Zajmujemy się tylko i wyłącznie restauracjami, których obrót przekracza pół miliona euro. W przypadku, gdy tak właśnie wygląda sytuacja nie rozchodzi się o typową sprzedaż aktywów, należy natychmiast rezygnować z pośredniczenia w sprzedawaniu restauracji, które takiego obrotu nie generują.

Dokładny, kompetentny profil restauracji do sprzedaży to pierwszy krok na drodze do finalizacji transakcji. Kolejnym krokiem jest szukanie nabywców, którzy są gotowi na inwestowanie w biznes restauracyjny. Wypada zaznaczyć, że profil restauracji musi ujmować wszystkie opisane wcześniej kryteria, czyli m.in. obroty, lokalizację, konwersję itd. W sytuacji, jeżeli to zrobisz, przyciągniesz doświadczonych właścicieli restauracji, którzy szukają ciekawego konceptu lub też ekspansji swojego.   Nie trzeba będzie nawet specjalnie zachęcać do danej restauracji do sprzedania – kupujący sami się zgłoszą.  

franciszekchmielewski : : bar, jak sprzedać, restaurację

linkologia.pl spis.pl

Sprzedaż pensjonatu czy hotelu wymaga odpowiedniego przygotowania.

Sprzedaż hotelu - pensjonatu.

Hotel czy pensjonat, który chcesz sprzedać jest to działający biznes, lecz odróżnia się od innych biznesów dużą wartością samej nieruchomości, ale jednak, jeśli tylko ma zatrudnionych pracowników, poza właścicielami, staje się z punktu widzenia sprzedaży – sprzedażą działającego przedsiębiorstwa. Z tej przyczyny może  być konieczne inne podejście w sposobie sprzedaży hotelu.

Większość ludzi na ogół miała własne doświadczenia dotyczące sprzedaży lub kupna jakiejś nieruchomości. Przedsiębiorcy myślą, że problemu sprzedaży hotelu będzie porównywalna ze skalą złożoności transakcji zbycia innej nieruchomości. A jeśli nawet się od niej różni, to z pewnością niewiele, tymczasem rzeczywistość jest zgoła zupełnie inna.

 

Czym sprzedaż przedsiebiorstwa czy hotelu różni się od sprzedaży innej nieruchomości.

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub sprzedaży hotelu czy pensjonatu mamy do czynienia z o wiele większym zapotrzebowaniem na informacje niż w przypadku typowych nieruchomości, bowiem:

 • Musisz przygotować znacznie więcej informacji
 • Typowa nieruchomość nie ma przychodów
 • Sprzedawany hotel czy firma ma pracowników
 • Kupujący musi poznać strategię pozyskiwania klientów dla hotelu

 

Z tej przyczyny poziom trudności sprzedaży firmy lub sprzedaży przedsiębiorstwa jest przynajmniej o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku sprzedaży nieruchomości. Również większa jest ilość zaangażowanych osób: najczęściej w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa  w w transakcję będą zaangażowani: wyspecjalizowani doradcy.

Przy sprzedaży hotelu ważnym tematem staje się wycena.

Sprzedajesz hotel. Na czym polega studium rynkowe i wycena?

Jeśli masz hotel na sprzedaż powinieneś pamiętać, że za każdym razem kiedy hotel jest kupowany czy sprzedawany , każda ze stron transakcji może wymagać pewnego rodzaju analiz rynkowych oraz wyceny pokazującej prognozowane wyniki finansowe . To studium może występować pod wieloma nazwami na przykład sytudium rynkowe. Nie ważne jaka nazwa z reguły zawierają one te same elementy:

 1. Ocena lokalizacji hotelu i istotne punkty charakterystyczne tej lokalizacji
 2. Kwantyfikacja popytu na usługi hotelu
 3. Analiza podaży usług konkurencji
 4. Kwantyfikacja istotnych cech charakterystycznych.
 5. Analizy przychodów i kosztów hotelu na sprzedaż
 6. Konkluzję wartości rynkowej

Jak szybko znaleźć nabywcę dla hotelu?

Proces sprzedaży hotelu czy pensjonatu pensjonatu może być na tyle skomplikowany, że rekomendujemy zaangażowanie profesjonalnej pomocy do sprzedaży. Pomoże Ci zarówno broker lub agent nieruchomości. Możesz również  wystawić ofertę na portalach nieruchomościowych ale też na portalach sprzedaży biznesów, bo mają one różnych odwiedzających.

Źródło: platforma sprzedaży hoteli, restauracji, pensjonatów - sprzedambiznes.pl

franciszekchmielewski : : sprzedam hotel, sprzedam pensjonat

Sprzedaż apteki - samemu czy z doradcą? 
02. grudnia 2014 11:42:00
linkologia.pl spis.pl

Jeśli chcesz sprzedać firmę to pierwszą decyzją, którą musisz podjąć jest decyzja, czy będziesz robił to sam czy też będziesz szukał pomocy brokera biznesowego. Są korzyści i negatywy obydwu możliwości, które należy rozważyć przed podjęciem finalnej decyzji. Największym problemem, który powinien zostać uwzględniony jest fakt, że każda transakcja, nieważne jak prosta, angażuje mnóstwo czasu i Twojego osobistego zaangażowania w rozmowy i spotkania, przygotowanie dokumentów.   Musisz zadać sobie podstawowe zagadnienie, czy jesteś w stanie sobie na to pozwolić, prowadząc jednocześnie swoje przedsiębiorstwo?  

Rozmowa nie obciąża Cię finansowo - zatem zawsze warto umówić się na rozmowę z doradcą, szczególnie jeśli to spotkanie nie kosztuje pieniądze. Pierwszym plusem pośrednika jest to, że Ty pracujesz w aptece a pośrednik sprzedaje. Jest to bardzo duży plus. Może być dobrym buforem i łącznikiem między Tobą a inwestorem.


Ogłoszenia sprzedam aptekę.

Opracowanie dokumentacji na potrzeby rozmów i negocjacji jest bardzo czasochłonne. Możesz mieć wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz doradca sprzedaży przedsiębiorstw zna się na sprzedaży firm, może lepiej niż Ty rozumieć potencjalnych kupujących jak i antycypować problemy, które mogą się pojawić. Jeśli zdecydujesz się na pomoc i zaangażowanie pośrednika w zakresie sprzedaży firm, poniżej kilka wskazówek, na co powinieneś zwracać uwagę.

Staraj się podążać za rekomendacjami z Twojego kręgu. Porozmawiaj z prawnikami, audytorami i partnerami biznesowymi, czy nie mogliby Tobie kogoś zarekomendować.

Szukaj tych brokerów, co zajmują się firmami a NIE nieruchomościami. Agent nieruchomości nie pomoże Ci przy sprzedaży apteki. Popatrz na rodzaje firm, które przez pośrednika lub doradcę zostały do tej pory sprzedane jak i przedziałowi wartości jak i innym szczegółom sprzedawanych przedsiębiorstw.  

Dowiedz się, jakie metody wyceny będą stosowane w Twoim przypadku. Upewnij się, że będzie to profesjonalne. Upewnij się, że w procesie zostanie zapewniona poufność. Zapytaj, w jaki sposób broker sprzedaży firm zapewni Ci tajemnicę i poufność procesu.  

Doradcy na ogół pobierają wynagrodzenie prowizyjne od wartości transakcji. Typowa stawka może wynosić 9 do 11 %. Zanim Cię to zdenerwuje, musisz mieć świadomość, że sprzedaż firmy jest o wiele trudniejsza od sprzedaży nieruchomości.   W sprzedaży apteki mogą występować opłaty stałe.   Są one częstsze przy większych firmach, rzadziej występują w przypadku małych firm.

Zwracaj uwagę na referencje i sukcesy pośrednika a nie formalne wykształcenie.

Umowy z doradcami mogą być różne. Umowy mogą być zawierane na wyłączność lub umowy niewyłączne. Jest nierealistycznym oczekiwać, że czas sprzedaży jakiejkolwiek, nawet małej firmy, będzie krótszy niż 6 miesięcy, a może nawet  być to 10 miesięcy lub więcej.

Zawód pośrednika sprzedaży firm czy doradcy w tym zakresie czasami wymaga wysokiej pewności siebie i nawet pewnego poziomu agresywności, by Ci skutecznie pomóc. Referencje powinieneś je otrzymać bez wyraźnej prośby, ale jak nie to się ich domagaj. Poprzedni klienci są dla Ciebie najlepszym mechanizmem sprawdzającym pośrednika w zakresie sprzedaży firm.   Jak będzie wyglądał proces sprzedaży? Czy Twój kandydat na pośrednika współpracuje w innymi pośrednikami w regionie czy w kraju? W przeciwieństwie do agentów nieruchomości  nie wszyscy to robią.

Zawodowa akredytacja? Musisz mieć ponadto pewność, że współpraca będzie przebiegała prawidłowo.

Jeśli podjąłeś decyzję, że sprzedajesz sam.

Sprzedajesz sam. Na co powinieneś zwracać uwagę w takiej sytuacji. Czy masz rzeczywiście czas, by zajmować się wszystkimi wymienionymi powyżej aspektami dla zrealizowania sprzedaży Twojej apteki i dopięcia transakcji ze skutkiem do samego końca? Dokumentacja, przygotowanie memorandum informacyjnego - czy chcesz to robić sam? Czy masz dostęp do prawników obeznanych w zakresie obsługi transakcji?   Ile kosztują? Jakie są ich koszty? Czy komfortowo się czujesz jeśli nie możesz konsultować swoich decyzji? Czy nie chciałbyś móc przedyskutować różne aspekty sprzedaży firmy? Czy kiedyś sprzedałeś jakieś przedsiębiorstwo? Czy poświęcanie czasu na proces sprzedaży będzie problemem dla codziennego funkcjonowania apteki? Sam musisz na koniec zadecydować co dla Ciebie lepsze. 

franciszekchmielewski : : aptekę, sprzedam

Jak sprzedać firmę. 
02. grudnia 2014 10:57:00
linkologia.pl spis.pl

 Z dużym wysiłkiem wystartowałeś w biznesie. Pewno nie jesteś w stanie sobie pomyśleć, że być może za wiele lat będziesz zdeterminowany ten swój biznes sprzedać. Dlaczego tak jest?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bowiem powody mogą być rozmaite. Nowe cele życiowe, zawodowe, presja konkurencji, wyjazd za granicę. Albo też kłopoty finansowe - to wszystko stanowi podstawę Twojej decyzji.

Bez względu na powody należy być świadomy, że problem sprzedaży Twojej firmy może być jednym z najtrudniejszych procesów biznesowych jakie można sobie wyobrazić. Związane jest to z faktem, że rynek sprzedaży firm, jest jednym z najbardziej nieefektywnych rynków, jakie w ogóle istnieją. Jest bez znaczenia, czy Twoje firma to hotel, restauracja, apteka, sklep, mała firma usługowa czy produkcyjna - w każdej sytuacji stajesz przed poważnym problemem. Większość właścicieli małych biznesów, pomimo dużego doświadczenia w prowadzeniu firmy, nie docenia poziomu skomplikowania tego procesu.   Dane statystyczne mówią brutalnie, że prawie 60% zainicjowanych procesów sprzedaży firm, które mają poniżej 20 pracowników kończy się porażką. Na pewno to jest nie najlepsza informacja. Ale jeśli będziesz dobrze przygotowany do całej procedury - nie musi być to frustrujące doświadczenie. W niniejszych treściach będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie, co trzeba, by ten skomplikowany proces maksymalnie ułatwić i przyspieszyć.

Zagadnienia, z którymi musi się zmierzyć każda osoba, która chce sprzedać przedsiębiorstwo są następujące. Główny temat to jak znaleźć kupca. Ponadto, temat do rozważenia, czy należy robić to samemu, czy też należy posiłkować się doradcą. Po drugie, jak wycenić swój biznes? Tutaj od razu pojawia się problem, w którym momencie należy podawać cenę sprzedaży Twojego przedsiębiorstwa.   Masz bowiem dwie możliwości - możesz się z tym wstrzymać do dalszego przebiegu negocjacji albo poinformować o oczekiwaniach na samym początku. Dalej, jakie są techniczne kroki dla przeprowadzenia transakcji? Ile czasu to może trwać? Ta lista zagadnień jest długa. W kolejnych artykułach będziemy się starali udzielić odpowiedzi na te zagadnienia.   Jeśli ogarniesz kluczowe problemy, z którymi musisz zmierzyć się w procesie, może on zakończyć się sukcesem. Podstawą osiągnięcia zamierzonego celu jest właściwe przygotowanie i konsekwenta realizacja. 

franciszekchmielewski : : apteka, firma usługowa, restauracja, sklep, sprzedam

Archiwum

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii